Certificeringskursus i Erhvervsrettet Testanvendelse (Niveau I)

Personlighedstest & Personvurdering

Kontakt Hogrefe Psykologiske Forlag 
Eksamen: Multiple choice-prøve

Formål:
Certificeringen sikrer at de certificerede har en grundlæggende forståelse og viden om professionel personvurdering, som ud over kendskabet til forskellige test og vurderingsredskaber bl.a. omfatter jobanalyse, opstilling af kompetenceprofil og valg af vurderingsmetode. Udtrykt i punktform omfatter certificeringen:

 • kendskab til jobanalyse og opstilling af kompetenceprofil
 • kendskab til eksisterende vurderingsredskaber og metoder samt deres værdi i forbindelse med personvurdering (færdighedstest, omtanketest, personlighedstest, interviewteknikker og referencetagning).
 • Her lægges især vægt på viden om hvad forskellige test kan og hvad de ikke kan
 • færdigheder i at udvælge og anvende relevante test
 • kendskab til opbygningen af forskellige test
 • kendskab til teorierne bag forskellige test
 • at indarbejde de etiske krav, der stilles til professionel personvurdering

Hvad angår teori lægges der særlig vægt på at give deltagerne en grundlæggende forståelse af:

 • intelligens og personlighedspsykologi

Desuden indøves grundlæggende færdigheder i at give en instruktion til en test og i at give tilbagemelding af testresultater.

På kurset gennemgås:

 1. Almene metoder ved personvurdering, rekruttering, interview og referencetagning
 2. Udvalget af forskellige vurderingsværktøjer og -typer, herunder
  Personlighedstest (NEO, BIP)
  Intelligenstest (IST, BOMAT)
  Evne- og færdighedstest (d2-R)
  Jobanalyse og kompetenceprofil (F-JAS og SDS)
  Samtaleredskaber (herunder fx Visuelle værktøjer)
  Andre typer test (fx Stressindikator og Diversity Icebreaker)
 3. Psykometriske grundbegreber og testspecifikke begreber
  Reliabilitet og validitet
  Gennemsnit, standardafvigelse og normalfordeling
  Normer, råscores og standardscores
  Skalatyper (T-skalaer, IQ-skala, staniner, percentiler)
 4. Tilbagemeldinger og testetik,
  HerunderVPP’s krav og retningslinjer
  Øvelser i testanvendelse, test i HTS 5 anvendes

Kurset afsluttes med en prøve i psykometriske begreber og testetik
Et tilfredsstillende gennemført kursus og bestået eksamen kvalificerer deltagerne til at deltage på certificeringskurser i personlighedstest samt at købe og anvende forlagets intelligens- og færdighedstest.

Forberedelse til kurset
“Vækst og bundlinje med professionel personvurdering” udgivet af VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering), som noget af det bedste, der er skrevet inden for området, samt de vedhæftede filer: “Personlighedstest på det danske marked” og ”Den historiske udvikling af personlighedstest samtIntroduktion til erhvervstest og psykometri” af Ole Kiel bedes læst inden kurset.

Grundbøger der anbefales:

– ”Job og personvurdering – om at øge træfsikkerheden i udvælgelse” af Edith Kahlke og Victor Schmidt, Børsens Forlag A/S, 2000,

– “Testing people at work: competencies in psychometric testing” af Mike Smith og Pam Smith, BPS Blackwell, 2005

– “Arbetspsykologisk testning – om urvalsmetoder i arbetslivet”, af Hunter Mabon, Psykologiförlaget AB, 2002

Alle tre bøger giver en samlet og grundig indføring i hele det område, som kursus i “erhvervsrettet testanvendelse” omfatter.

Der skal påregnes ca. ½ times hjemmearbejde mellem kursusdagene

Kursusinstruktør: Ole Kiel